The truth is right here...

Unieważnienie ślubu kościelnego.