The truth is right here...

Pokłóćmy się o fizykę kwantową.