The truth is right here...

Nawet gdybyś był pierwszym mężczyzną na ziemi.