The truth is right here...

Miało nie wiać w oczy nam.