The truth is right here...

Bez pracy nie ma kołaczy.