The truth is right here...

Nie mówi się życzeń na głos.