The truth is right here...

Czarny kot przebiegł nam drogę.