The truth is right here...

Jak się do siebie zbliżyć?