The truth is right here...

Stanąć na drodze do szczęścia.