The truth is right here...

Jakby ktoś o mnie mówił.