The truth is right here...

Poczucie własnej wartości.