The truth is right here...

Po czym poznać weganina?