The truth is right here...

Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki.