The truth is right here...

Moja największa miłość.