The truth is right here...

Nie lubię sypiać sama.