The truth is right here...

Nie mierz wszystkich własną miarą.