The truth is right here...

Obiecuję, dam Ci wszystko.