The truth is right here...

Opowiedz własnymi słowami.