The truth is right here...

Między ziemią a niebem.