The truth is right here...

Szczęście sprzyja lepszym.