The truth is right here...

Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy?