The truth is right here...

Spodziewaj się najgorszego.