The truth is right here...

Czas się usamodzielnić.