The truth is right here...

Niech pierwszy rzuci kamieniem.