The truth is right here...

Nie widziałem gry o tron.