The truth is right here...

Czytała Krystyna Czubówna.