The truth is right here...

Sprawiać że ludzie stają się szczęśliwi.