The truth is right here...

Atrapy jabłek pogryzione przez klientów.