The truth is right here...

Baśni tysiąca i jednej nocy.