The truth is right here...

Nie przemyślałem tego napisu.