The truth is right here...

Bez okresu wypowiedzenia.