The truth is right here...

Nie zagląda się w zęby.