The truth is right here...

Czy mówić mu o zdradzie.