The truth is right here...

Nie wiadomo gdzie jej kres.