The truth is right here...

Zmienię się dla Ciebie.