The truth is right here...

Odkładanie na ostatnią chwilę.