The truth is right here...

Normalnie nie można się zapytać.