The truth is right here...

Nie mogę pozwolić mu odejść.