The truth is right here...

Odpust i przebaczenie.