The truth is right here...

Pierwszy do odpowiedzi.