The truth is right here...

Szczęście w nieszczęściu.