The truth is right here...

Drzewo z zakazanego drzewa