The truth is right here...

Chodźmy wszyscy do stajenki.