The truth is right here...

Ktoś kto mnie zrozumie