The truth is right here...

Nie chcemy w naszym kraju.