The truth is right here...

Bramy królestwa niebieskiego.