The truth is right here...

Jeszcze będzie czas by odpoczywać.