The truth is right here...

Pierwszy dzień wiosny.