The truth is right here...

Kryzys wieku średniego.