The truth is right here...

Skazany na wieczny głód.